· குருணாகல் தொடக்கம் வடமேல் பயிற்சி நிலையம் வரை

அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டணத்தினை செலுத்தி வடமேல் பயிற்சி நிலையத்தின் பேரூந்துவில் போக்குவரத்து வசதியினை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

· பலதரப்பட்ட கல்வி சுற்றுலாவிற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கட்டணம் செலித்தி இந்த பேரூந்தினை ஒதுக்கிக் கொள்ளலாம்.

GIC


Si_Ta

http://www.siyabas.lk/downloads

Gov Links


Adverticement